Puppy cursus

Vanaf ongeveer 10 weken (na de tweede puppy-enting) kan je beginnen met de puppy cursus. In deze cursus is de focus op het socialiseren van de pup en het laten wennen aan commando’s. Oefeningen die tijdens deze cursus aan bod komen:

  • Aandacht
  • Basis volgen
  • Zitten
  • Liggen
  • Hier-komen

Voorwaarden

  • De hond dient minimaal 9 weken oud te zijn
  • De hond dient tenminste de 1e en 2e puppy enting te hebben gehad
  • De hond dient fit en gezond te zijn
  • Je moet zelf minimaal 16 jaar oud zijn (jonger in overleg met de trainers en in het bij zijn van een of beide ouders)